Ойн нөөц

Ойн нөөцийн ашиглалт, хамгаалалтын талаар хийгдсэн ажлууд

2016.11.23.5

Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажлын хүрээнд  Бат-Өлзий суманд 3000 га, Хужирт суманд 500 га, Зүүнбаян-Улаан суманд 560 га, Хархорин суманд 1000 га нийт 5060 га ойн сангийн талбайд утаат үүргийн шүршигч багаж ашиглан химийн аргаар гүйцэтгэсэн.
Хуш модны самар түүж бэлтгэх тухай БОАЖСайдын 2016 оны А/24 дүгээр тушаалаар 09 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн тус аймгийн Бат-Өлзий, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан, Уянга сумдаас үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар самар түүж бэлтгэх зөвшөөрлийг иргэдэд олгосон. Сум дундын Ой ангиас тогтоосон дүгнэлтээр үйлдвэрлэлийн зориулалтаар Бат-Өлзий сумаас 635432 кг, Хужирт сумаас 211200 кг самар түүж бэлтгэхээр дүгнэлт гаргаж, эрх бүхий 11 аж ахуйн нэгж дээрх сумдын Засаг даргатай гэрээ байгуулж 10 сарын 25-ны байдлаар нийт 760 тн самар бэлтгэн, орон нутгийн төсөвт 640 орчим сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна. Мөн ой бүхий 4 суманд

Дэлгэрэнгүй: Ойн нөөцийн ашиглалт, хамгаалалтын талаар хийгдсэн ажлууд

ВИДЕО БИЧЛЭГ

Та бүхэн бидний хийж бүтээсэн видеог сонирхоно уу!

Цаг агаар

 

Зочдын тоо

Бидэнд 18 зочид онлайн байна